Samen werken, leven en leren: vakontwikkeling Biografiek.

 

Anno 2011 was het dertig jaar geleden dat Rinke Visser en Josien de Vries elkaar vonden rond het thema Levensloop. Wat begon als een relatie van docent en student in de biografiecursus aan de Vrije Hogeschool, groeide uit tot een collegiaal en inmiddels officieel geregistreerd partnerschap.

We werden de grondleggers van het Instituut voor Biografiek (1991), vennoten binnen 3Consult bv (1995) en we zijn tot op de dag van vandaag –ook letterlijk around the world- reisgenoten op de onderzoekstocht die vakontwikkeling heet.

Werkenderwijs creëren we ons eigen gereedschap en ontginnen we diverse percelen binnen het domein van Biografiek of Levensloopkunde. We zijn hiermee deel van de pioniersgeneratie in het wereldwijde netwerk van professionals die –geinspireerd door antroposofie- het denken over en werken met levensloop aanvullen. Filosofie, beeldende kunst en literatuur maar ook psychologie en sociologie zijn daarbij belangrijke bronnen en steunvakken.

 

Vier verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden, benaderingswijzen van vraagstukken in en over het leven (de 4-veldenmethodiek, de golden Triangle, 3-luiken en de Journey) zijn binnen 3Consult inmiddels vergaand ontwikkeld. Publicaties hierover zijn in voorbereiding.

Growing edge voor onszelf is momenteel het thema “karmische resonanties”: met het toenemen van onze eigen leeftijd verwijdt en verruimt de horizon van ons biografiewerk.

Tot dusver leidden we professionals op die hun vak willen verrijken met biografische gezichtspunten, in Nederland, België, Duitsland, Roemenië, Finland alsmede New Zealand de VS en Canda.

Maar ook direct uitvoerend werken met groepen en individuele cliënten is een altijd doorgaand ontwikkelingsproces voor onszelf en de mensen met wie we werken. Met dankbaarheid kijken we terug op een hele inspirerende zomerweek in de Carpatian Summerschool in Simeria, Roemenie. Onder de titel 'The Art of Connecting' (her)ontdekten 58 deelnemers tussen de 21 en 67 jaar  Biografiek als een prachtige ingang voor verbinding met de ander, jezelf en de wereld. Wij prijzen ons gelukkig dit soort ontwikkelingswerk in verbondenheid te kunnen doen.

 

 

De vrijheid om
te doen wat je te
doen staat