Het succes van een project of traject staat of valt met de klik tussen cliënt en consultant. Daarom gaat aan ieder traject een kennismaking vooraf, waarin de aanleiding voor de mogelijke samenwerking, de aanpak en de persoonlijke match wederzijds kan worden onderzocht en bevraagd. Meestal eindigt dit verkenningsgesprek met afspraken; desgewenst vastgelegd in een schriftelijke offerte, die door consultant en opdrachtgever wordt ondertekend.

De samenwerking ontplooit zich in voortdurende afstemming. De vraag -of beter: het vraaggebied- van de cliënt blijft altijd centraal staan. Alle sessies worden verbonden door onderzoeksopdrachten die de cliënt in eigen beheer, thuis doet.

Wij putten uit onze professionele bagage en stellen ons verantwoordelijk voor een zorgvuldige, integere en respectvolle uitvoering van de afgesproken aanpak.

De vrijheid om
te doen wat je te
doen staat