Achtergrond en Opleiding

Na 12 jaar Vrije School in Zeist en een jaar buitenland-ervaring studeerde ik Beroepskeuze- en Personeelswerk aan de Academie Mens-Arbeid in Tilburg.

Mijn carriere begon in 1978 als medewerker OVT (Opleiding, Vorming en Training) bij PTT in Telefoondistrict Den Haag. Drie en half jaar later werd mij gevraagd stafmedewerker te worden aan de Vrije Hogeschool en vanaf 1994 ook bij Stichting Arta, kliniek voor verslaafdenzorg. Alle drie ervaringsvelden werden belangrijke voedingsbodem voor de start van het Instituut voor Biografiek en 3Consult.

 

Portfolio

Sinds 1998 werkte ik voor bedrijven en instellingen als Hoekloos, Getronics, NOB, het Katholiek Lyceum in het Gooi, Triodosbank, PwC, Instituut voor Biografiek, Heilpedagogisch Verbond, Zorgboerderij Nieuw Rijsenburg, Scorlewald, Hogeschool Helicon, uitvoeringsorgaan Wmo Participe, alsmede een lange rij van individuele particuliere cliënten.

Recent is -naast de gesprekspraktijk met individuele cliënten- vooral training en opleiding ism het Instutuut voor Biografiek aan de orde, in China en Hongarije.

 

Profiel

Ik zie mijzelf als een praktische generalist met hoge kwaliteitsstandaards, die gericht op duurzame verandering en verhoging van de levenskwaliteit, sterk is in het tevoorschijn luisteren en (doen) verhelderen van de vraagstukken achter een vraag. Op basis van mijn expertise in levensloopkunde, veranderingsprocessen en changemanagement, heb ik 3 professionele rollen ontwikkeld:

 

  • Gesprekspartner/coach voor individuele cliënten met levensloop- en loopbaanvragen; diverse methoden voor biografisch zelfonderzoek staan ter beschikking. E.e.a. vindt plaats in mijn eigen kantoor en desgewenst op locatie.
  • Adviseur/organisatiecoach: onderzoek, advies en ondersteuning voor management, lijn- en stafmedewerkers in het kader van changemanagement en organisatie- ontwikkeling, in bedrijven en instellingen met vragen op het gebied van toekomstvisie, organisatiecultuur, leiderschap en Personeel en Organisatie.
  • Teamcoach/trainer/docent: bijdragen (bijv. het voorbereiden en faciliteren van werkconferenties) in bedrijven als onderdeel van grote veranderingstrajecten, teambuilding en modules Biografiek als onderdeel van diverse opleidingen.

De vrijheid om
te doen wat je te
doen staat